Informace pro rodiče

Informace k platbám

Při zápisu do mateřské školy potvrdí rodič přihlášku ke stravování s variabilním symbolem dítěte platným pro platbu stravného i školného. Variabilní symbol je jednotný po celou dobu školní docházky pro všechny platby. Veškeré platby lze uskutečnit pouze bankovním převodem na účty školy. Při platbách vždy uvádějte variabilní symbol dítěte a do poznámky pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

Částka školného a stravného musí být připsána na účet Mateřské školy Kuřátko do 15. dne aktuálního měsíce.

Vyúčtování stravného probíhá jedenkrát ročně, vždy v září. Případný přeplatek bude vrácen do konce listopadu na číslo účtu, který zákonný zástupce uvedl v přihlášce ke stravování.

Odhlášení dítěte ze stravování den předem nejpozději do 12:00 hodin prostřednictvím aplikace Naše MŠ.

Pozdější odhlášení stravy na následující den není z provozních důvodů možné.

Částka na kulturní fond bude stanovena a odsouhlasena na schůzce pro rodiče.

Školné

Školné na školní rok 2023/2024 je 1362 Kč/měsíc.
Účet č: 5679640399/0800 + variabilní symbol dítěte + jméno a příjmení dítěte

Splatnost je do 15. dne aktuálního měsíce.

Poslední ročník před zahájením povinné školní docházky je bezplatný včetně odkladu školní docházky.

Stravné

Záloha na stravné pro školní rok 2023/2024 je od 1. 2. 2024: 
Dítě do 6 let věku včetně – 1549 Kč/měsíc 
Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let – 1714 Kč/měsíc

Účet č: 5679643389/0800 + variabilní symbol dítěte + jméno a příjmení dítěte

Splatnost je do 15. dne aktuálního měsíce.

Předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v době od 8:00 do 12:00 hodin. Uskutečňuje se ve všedních dnech pondělí až pátek mimo dobu prázdnin stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v daném školním roce.

Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě mateřské škole nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti ve škole. V omluvě je nutné uvést dobu a důvod nepřítomnosti dítěte.

Omluvu učiňte prostřednictvím aplikace Naše MŠ.

Mateřská škola má právo požadovat písemné potvrzení od lékaře.

Pokud zákonný zástupce omluvu neučiní, absence se stává neomluvenou.

Opakující se pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence.

Individuální vzdělávání

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí individuální vzdělávání dítěte

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Termín pro ověření očekávaných výstupů je stanoven na poslední týden v měsíci listopadu.

Náhradní termín na druhý týden v měsíci prosinci.

V rámci individuálního vzdělávání doporučujeme, aby se zákonný zástupce dítěte seznámil s těmito dokumenty:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.pdf
Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.pdf
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf

K ověření očekávaných výstupů si doneste materiály prokazující vzdělávání dítěte – výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie atd.

Zápis do školky

Aktuální informace k Zápisu do mateřské školy jsou v sekci Aktuality v kategorii Úřední deska.

Poprvé ve školce

Pro rodiče (jak zvládnout začátek):

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky.jpg

Proces „zvykání“ probíhá v naší školce postupně, první den navštívíte školku společně s dítětem, druhý den dítě na hodinku samo, postupně se bude interval prodlužovat. Některé děti se přizpůsobí bez problémů, jiné pozvolna a některé dozrají až po několika měsících. Uděláme maximum, abychom vám všem pomohli projít tímto krokem osamostatnění v co největší pohodě.

Co by mělo umět dítě před nástupem do mateřské školy:

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říci, co chce nebo co potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv a bačkory
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku

Co děti potřebují do školky

 • přezůvky, bačkorky s pevnou patou (nikoliv pantofle, crocsy…)
 • pohodlné oblečení do třídy, které si umí dítě samo obléct (tepláky, legíny, sukni, tričko…)
 • na odpočinek pohodlné pyžamko nebo noční košili
 • náhradní oblečení do přihrádky v šatně – spodní prádlo, ponožky, tepláky, legíny, punčocháče, tričko…
 • oblečení na ven, které si dítě může umazat – oblečení volíme dle ročního období
 • nepromokavé oblečení na ven, příp. pláštěnka a holínky

Všechny věci dětem podepište, aby nedocházelo k slzičkám či nedorozumění!