hero image

Charakteristika školy

Mateřská škola Kuřátko vznikla v rekonstruované budově původní obecné školy v Kuří, které je součástí obce Říčany, a přivítala své první děti v září 2020. Stala se tak pátou mateřskou školou, jejímž zřizovatelem je město Říčany. Kuřátko je mateřská škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Škola je obklopena krásnou přírodou – v blízkosti je les, pole, rybník, potok i louka, které nabízí rozmanité možnosti k přenosu výchovně-vzdělávacích činností přímo do přírodního prostředí. A ač se to nezdá, z náměstí v Říčanech ke školce jsou to pouhé dva kilometry.

Ve škole jsou dvě třídy s kapacitou 22 a 24 dětí. Třídy jsou smíšené pro děti ve věku 3–6 let. Smíšené třídy vedou ke spontánnímu sociálnímu učení a děti mohou přirozeně využívat vrstevnickou podporu. Vzhledem k velikosti školy v naší mateřské škole panuje přátelská a rodinná atmosféra, důvěra mezi dítětem a učitelem. Děti se ve třídách navzájem znají, znají i celý tým učitelů a provozních zaměstnanců a obě třídy spolupracují.

Naše škola je partnerem rodičům, doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáháme zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Výchovně vzdělávací činností naplňuje cíle školního vzdělávacího programu s názvem Rosteme pro život, rosteme spolu. Program vychází ze života dětí, z přirozeného rytmu ročních období, z různých společenských a přírodních skutečností. Inspirací je pro nás koncept 4 druhů učení – 4 pilířů, stanovených UNESCO ve zprávě „Učení je skryté bohatství“ a které jsou inspirací pro vzdělávací systémy napříč světem – učit se poznávat, učit se jednat, učit se být spolu a učit se být.
Naším cílem je vést děti, aby nebyly lhostejné ke svému životu, zdraví, druhým, okolí i přírodě. Aby uměly jednat v určitých situacích, uměly tyto situace zvládat i vnitřně, uměly se poučovat z vlastních chyb, nesvalovat vinu na druhé apod. Chceme, abychom v naší školce připravovali děti na budoucí život, který je čeká. Ukazovali jim možný správný směr a byli jim dobrými průvodci na jejich cestě. Vzdělávání předškoláků u nás prostupuje činnostmi v průběhu dne, stejně jako vzdělávání dětí mladšího věku a není jen vázáno na řízenou činnost u pracovního stolu.
Stravování zajišťuje firma Arter Catering servis, která jej do školy i dováží. V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, džusy a pitnou vodu). 

Součástí mateřské školy je školní zahrada vybavená moderními herními prvky ze dřeva, školními záhonky k pěstování bylinek, květin a zeleniny a venkovní kuchyňkou ke hraní s přírodninami, poskytujícími podněcující a tvořivé prostředí.

Přímo u mateřské školy je autobusová zastávka, na které staví městská linka říčanské hromadné dopravy i regionální autobusy. U mateřské školy je možné i parkování.
Provozní doba mateřské školy je ve všední dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Budova školy Kuchyně Jídelna Společenská místnost

Náš tým

Třígenerační tým zaměstnanců dětem přináší přirozený rodinný model.

O Vaše děti ve školce pečují tyto paní učitelky:

Hana Koubková
Hana Koubková
Ředitelka školy, učitelka
PhDr. et Bc. Lucie Šůchová
PhDr. et Bc. Lucie Šůchová
Zástupkyně ředitelky, učitelka
Bc. Jana Hrubešová
Bc. Jana Hrubešová
Učitelka
Kamila Procházková
Kamila Procházková
Učitelka
Vladimíra Jukl Hrušovská
Vladimíra Jukl Hrušovská
Asistentka pedagoga
Iva Tetivová
Iva Tetivová
Asistent pedagoga
Mgr. Štěpánka Ježková, DiS.
Mgr. Štěpánka Ježková, DiS.
učitelka

Provozní zaměstnanci naší mateřské školy jsou:

Dagmar Počtová
Dagmar Počtová
Provozní, výdej jídla
Jana Zachová
Jana Zachová
Provozní, hospodářka
David Roub
David Roub
Školník

Projekty

Zahrada a okolí v objevování a bádání

Environmentální program – podněcování touhy poznávat okolní svět a rozvíjet trvalý vztah k přírodě prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou, úprava školní zahrady společně s dětmi.

Celé Česko čte dětem

Podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Pravidelné předčítání dětem má význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Čteme s nečtenáři

Podporování pozitivního vztahu ke knihám, k práci s informacemi, podpora předčtenářských dovedností, které usnadní čtení v první třídě.

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Podpora sportovní všestrannosti, děti se učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Tvořivé dílny

Rozvoj pracovních dovedností, polytechnických dovedností, schopnost projevit své představy, dát jim tvar a podobu, vaření a pečení v souvislosti s tradičními svátky.

Toulky okolím

Poznávání blízkého prostředí kolem nás a péče o něj, být aktivní součástí přírody a komunity, ve které s dětmi žijeme, s ohledem na její stabilitu, všímání si, jaké lidi, rostliny, zvířata zde potkávám a jak fungují vztahy mezi nimi.

Ke kořenům

Den stromů, Den Země, Den vody, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Vítání jara, Velikonoce… prohlubování kladného vztahu k tradicím a zvykům formou prožitku, k úctě k předkům, podpora rodinných setkání.

Batůžkové výlety

Vzdálenější celodopolední výlety do přírody, poznávání místa, kde žiji, a uvědomění si, že žiji a procházím více místy, které jsou tím místem, kde žiji.

Interaktivní tabule jako zdroj poznání

Využití interaktivní tabule pro podrobnější přiblížení tématu, k procvičování některých znalostí a dovedností, k relaxaci i zábavě.