6:30 - 8:30

Příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči (do 8:00 příchod dětí s povinnou předškolní docházkou).

8:30 - 11:30

Spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, předškolní vzdělávací činnost, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti, komunitní kruh, pohybové aktivity, hygiena, stolování a stravování, pobyt venku na školní zahradě nebo v okolí mateřské školy (les, louka, rybník, potok…), v teplých měsících podle možností i pobyt venku zrána a odpoledne.

11:30 - 14:00

Oběd, odchod dětí po dopoledním bloku, hygiena, polední odpočinek, literární nebo hudebně poslechová chvilka, klidové činnosti.

14:00 - 14:30

Hygiena, stolování a stravování

14:30 - 17:00

Spontánní hry, aktivity a činnosti dětí, individuální přístup, možnost dokončování aktivit započatých dopoledne, za příznivého počasí pobyt venku a pohybové aktivity, odchod dětí.

Štěňátka Třída Štěňátka

Maximální počet dětí ve třídě: 22

Hana Koubková
Hana Koubková
Ředitelka školy, učitelka
Kamila Procházková
Kamila Procházková
Učitelka
Mgr. Štěpánka Ježková, DiS.
Mgr. Štěpánka Ježková, DiS.
učitelka

Koťátka Třída Koťátka

Maximální počet dětí ve třídě: 24

Bc. Jana Hrubešová
Bc. Jana Hrubešová
Učitelka
PhDr. et Bc. Lucie Šůchová
PhDr. et Bc. Lucie Šůchová
Zástupkyně ředitelky, učitelka

Každá třída je vybavena odpovídajícím nábytkem a ostatním potřebným vybavením pro děti, hračkami, stavebnicemi, didaktickým a výtvarným materiálem, knihami, cvičebním nářadím a načiním, dětskými hudebními nástroji… Třídní výchovně-vzdělávací program Vám, v případě zájmu, paní učitelky rády poskytnou k nahlédnutí.

splash

Děti, které chodí domů po obědě, si rodiče vyzvedávají mezi 11:45 – 12:00 hod. Ostatní děti se rozcházejí v době mezi 14:30 – 17:00 hodin.

Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností, programu i klimatickým podmínkám.


Spontánní hra

Volná hra představuje zásadní podmínku pro rozvoj inteligence a vnitřní motivace dítěte. Hra samotná je současně metodou, prostředkem, impulsem i odměnou. Dítě si ve volné hře vytváří sociální vazby, učí se různým rolím, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí slovní zásobu. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji.

Komunitní kruh

Téma dne, týdne, důležité události, kalendář, počasí.

Didakticky cílené činnosti

Pracovní, tvořivé, prožitkové a další vzdělávací aktivity.

třída

Pohybové aktivity

Ve třídách v průběhu her, pravidelné tělovýchovné chvilky na třídách a v herně školy, při pobytu venku na školní zahradě, v lese, v přírodě.

Polední odpočinek

Respektujeme u dětí individuální potřebu spánku – všechny děti odpočívají na lehátku při poslechu pohádky, vyprávění, relaxační hudbě – pro děti s nižší potřebou spánku je zajištěna nabídka klidových činností, které nenarušují odpočinek ostatních dětí.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

třída