Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2021/2022

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Kuřátko pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 1390,- Kč.

Výši úplaty stanoví ředitel školy dle vyhlášky - § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

V Říčanech, Kuří dne 9. 6. 2021

Hana Koubková, ředitelka školy