Systém elektronického vyplnění žádosti k zápisu na školní rok 2021/2022

Systém elektronického vyplnění žádosti k zápisu na školní rok 2021/2022 bude spuštěn 1. 4. 2021 v 00:00 a ukončen 2. 5. 2021 v 23:59 na https://skolky.ricany.cz/.

Zápis proběhne 3. 5. 2021. Bližší informace naleznete na webových stránkách mateřské školy a města Říčany - Přijímací řízení (ricany.cz).