Omezení provozu od 1. 3. 2021 do 2. 4. 2021

Rada města Říčany na svém jednání 25. 2. 2021 (č. usnesení 21-10-026) schválila omezení provozu v Mateřské škole Kuřátko, příspěvkové organizaci, se sídlem Rooseveltova 3, Říčany, Kuří, od 1. 3. 2021 do 2. 4. 2021. z důvodu organizačních a technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 

Naše školka Kuřátko bude v uvedené době, předpokládám, otevřena od 7:00 do 16:00 hodin jako dosud.

Vzhledem k delšímu časovému úseku, na který se vztahuje rozhodnutí, si dovoluji upozornit, že kvůli nepříznivé epidemické situaci se může stát, že se v průběhu času doba omezení změní, nebo bude provoz školy nutné úplně přerušit.

Hana Koubková, ředitelka školy