Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN je s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání povolen všem osobám vstup, pohyb a pobyt v budově školy pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem ( např. FFP2/KN95) nebo zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Toto nařízení se nevztahuje na děti, které mateřskou školu navštěvují.

Děkujeme, že nařízení dodržujete.

Hana Koubková, ředitelka školy