Prázdniny - přerušení provozu od 19. 7. do 31. 8. 2021

V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude od 19. července do 31. srpna 2021 provoz Mateřské školy Kuřátko přerušen (zavřeno).

Provoz je přerušen z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců školy a z důvodu provedení nezbytných přípravných prací nutných k zahájení nového školního roku.

 

Pokud potřebujete, můžete požádat o přijetí dítěte v době:

19.–30. července 2021 v Mateřské škole Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany, 251 01 

www.ctyrlistek-ricany.cz

2.–13. srpna 2021 v Mateřské škole Zahrádka, Labská 2577/6, Říčany, 251 01

www.zahradkaricany.cz

16.–27. srpna 2021 v Mateřské škole U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 251 01

www.msuhodin.cz

 

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v uvedených termínech probíhá ve správním řízení.

 

Co udělat:

 1. Požádejte třídní učitelku vašeho dítěte

  • o formulář žádosti o přijetí 
  • o kopii evidenčního listu dítěte

 2. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí spolu s kopií evidenčního listu podejte osobně, do poštovní schránky školy nebo službou Česká pošta k rukám ředitelky dané mateřské školy, a to do 15. dubna 2021.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v uvedených termínech probíhá ve správním řízení.

 

V Říčanech, Kuří, dne 2. 2. 2021                                                          

Hana Koubková, ředitelka školy